Македонска музичка сцена >>My Tear – Covek od staklo<<

Човек од стакло:

Музика и текст: Дени Крстев

Аранжман: Васко Атанасоски и Дени Крстев

Уште една душа лета далеку
Од затворот за луѓе безгрешни
Уште една душа ќе заборави
На земјата што не ќе постои

Велат, млади сме за тага,
А стари сме за сите детски испади…
А од векот среќен нивни ни оставија
Само ведри приказни и долгови

Јас сум човек од стакло,
Погледни низ мене
Јас сум човек од стакло,
Ајде, скрши ме
Никогаш повеќе да не се составам…

Срце имаме, но знам…
Заслужуваме, но знам…
Молчам се’ уште, но знам…
Секој од нас талка сам.

И како ли да најдам смисла
Во сите зборови од злоба кажани
И се чудам дали мирно спијат
Тие што живеат за туѓи јадови

И ќе го чувам градот што не’ јаде
Кога никој не ни гледа ниту едно нешто
Добро во него
Не ни верувам во судбини,
Ниту паралелни светови
Можам сам да се победам!

Јас сум човек од стакло…

Leave a Reply