10 септември – Светски ден на превенцијата од самоубиства

Светскиот ден на превенција од самоубиство се одбележува секоја година на 10 септември на иницијатива на Меѓународната асоцијација за превенција од самоубиство  со цел да се подигне свеста за потребата и обврската да се дејствува врз спречувањето самоубиство на глобално ниво.

„Светската здравствена организација проценува дека повеќе од 800.000 луѓе годишно ги губат своите животи поради самоубиство – тоа е едно лице на секои 30-40 секунди, 10-40 пати повеќе обиди за самоубиство“. Највисока стапка на самоубиства има во Европа (15,4 / 100 000), Јапонија има слична стапка како Европа (14,3 / 100 000), следена од Југоисточна Азија, додека најниска во Африка и источен Медитеран, (Грција, Турција, Северна Африка). Самоубиството е втора водечка причина за смртност кај луѓе на возраст од 15 до 29 години ширум светот.

СЗО ја прогласи борбата против самоубиството за императив, бидејќи бројките покажуваат дека станува збор за „тивка епидемија“ каде самоубиствата и обидите за самоубиство имаат повеќе ефекти врз семејството, пријателите, заедниците и општеството.

“Самоубиственото однесување е многу сложено однесување кое секогаш има повеќе причини. Таквото однесување најчесто оди со ментални нарушувања. Девет од десет лица кои извршиле самоубиство имале ментални проблеми“, велат докторите.

Според докторите, најважно е да се работи на спречување на менталните нарушувања, и кога ќе се појават, да се идентификуваат на време и да се третираат соодветно. Покрај тоа, важно е да се ограничи пристапот до средствата за самоубиство, да се соработува со претставници на медиумите за да се обезбеди соодветно и одговорно известување за самоубиствата и да ги едуцира младите да развиваат вештини за соочување и справување со животните тешкотии и притисоци и да работат на рано откривање и помош на луѓето кои размислуваат за самоубиство или кои се обиделе да се самоубијат. Затоа, најважно е да се препознаат знаците на самоубиство и да се побара стручна помош. Самоубиството никогаш не смее да се игнорира.

 

С.С.

Leave a Reply