Теписите во вашиот дом можат да содржат канцерогени честички: СТУДИЈА

 

 

Научниците апелираат да обрнат внимание на содржината на токсични материи во теписите и килимите. Студијата идентификуваше повеќе од 59 опасни материи во теписи, вклучувајќи канцерогени и тешки метали, кои може да предизвикаат сериозни здравствени последици.

Ова е наведено во студија на  Европската унија за јавно здравје .

Опасност во теписите

Внесување на овие токсични материи со вдишување, како и контакт со кожата е крајно опасно за бремени жени, доенчиња и мали деца, кои се особено ранливи. Овие токсини можат да предизвикаат рак, проблеми со репродуктивниот и ендокриниот систем.

Тешки метали, вклучувајќи олово, кадмиум и жива, може да се користат во теписи во состав на бои и пигменти. Покрај тоа, тие се користат како катализатор во производството на синтетички ткаенини или подлоги од тепих.

Загрижувачки се другите хемикалии што се користат за да се спречи акумулацијата на мириси во ткаенината, како и огноотпорност (компоненти додадени за да се обезбеди заштита од пожар) и како антимикробна или водоотпорна импрегнација.

Незабранети токсини 

Многу од овие токсични хемикалии се постојани загадувачи, а здравствените ефекти од контактот со нив стануваат очигледни само неколку децении подоцна. Покрај тоа, 37 од вкупно 59 токсични супстанции не се забранети за употреба во производството на теписи.

Многу од нив дури и не се целосно проценети за нивното влијание врз здравјето и животната средина. Само 10 супстанции на оваа листа во моментов се идентификувани од ЕУ како супстанции со „висок ризик“, но само 4 од нив се формално забранети на пазарот.


https://health.24tv.ua/kilimi-mozhut-viklikati-rak-rezultati-doslidzhennya-novini-zdorovya_n1417982

Leave a Reply