Рај за сите оние кои уживаат да го гледаат небото

Италијанскиот град Лигнан стана првиот во земјата што го доби сертификатот
„Starlight Stellar Park“, со цел да се заштити квалитетот на ноќното небо и правото да се
набудуваат ѕвездите.
Долината Сент-Бартелеми, во Лигнан, во Северна Италија, е четвртиот “ѕвезден парк”
(Starlight Star) во светот бидејќи нуди поглед на небото исполнето со ѕвезди што се
видливи со телескопи, но и со голо око.
Самата област не е густо населена, и преземени се посебни мерки за осветлување на
селото, додека небото се одржува темно.
Долината Сант Берлеми е опкружена со природен прстен од планините кои се доволно
високи за да го заштитат местото од светлото на големите градови кои се во близина.
Поради тоа, небото е многу темно, и иако местото се наоѓа во континентална Европа,
можат да се видат многу ѕвезди со голо око, Млечниот пат, па дури и со галаксијата
Андромеда.

Извор: Telegraf.rs

Leave a Reply