ШОКАНТЕН недостаток на знаење. Младите Американци сметаат дека Евреите го предизвикале холокаустот

Најновата студија спроведена во САД, покажала шокантен недостаток на знаење за холокаустот на лица под 40 години – дури 11 % од нив сметаат дека него го предизвикале Евреите.

Истражувањето, исто така покажа дека две третини од испитаниците не биле свесни дека 6 милиони Евреи биле убиени од нацистите, додека 36 проценти сметале дека биле убиени 2 милиони или помалку Евреи.

Скоро половина од анкетираните не знаеле ниту едно име на логор на смртта или гето формирано од нацистите за време на Втората светска војна, додека скоро половина од нив гледале објави на социјалните мрежи со кои се негира холокаустот.

Leave a Reply