ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И ПОДДРШКА НА ПРОГРАМИТЕ И ДЕЈНОСТА НА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ОСНОВАНИ ОД ГРАДОТ СКОПЈЕ ЗА 2021 ГОДИНА

Градот Скопје објави јавен повик за за прибирање барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2021 година, наменети за финансирање и поддршка на програмите и дејноста на јавните установи од областа на културата основани од Градот Скопје за 2021 година.

Градот Скопје ќе учествува во финансирање и поддршка на програмите и дејноста на јавните установи од областа на културата основани од Градот Скопје во следните области:

– Изведбени уметности 

– Музички уметности

– Визуелни уметности и уметност на новите медиуми

– Издавачка и библиотечна дејност 

– Музејска дејност, промоција на културното наследство 

– Меѓународна соработка

Јавен повик ТУКА

Leave a Reply