Луѓето со тетоважи ги имаат овие две карактеристики

На Универзитетот Мекмастер во Канада направено е истажување во кое учествувале
повеќе од 1.000 испитаници од кои 781 немале тетоважи, 255 имале. Претходните
истражувања покажаа дека триесет и осум проценти од луѓето на возраст меѓу 18 и 29
години имаат барем една тетоважа. Истражувањето покажа дека луѓето чие тело е
украсено со тетоважи, реагираат поимпулсивно и одлуките ги донесуваат набрзина.
Од друга страна, психологот Лузел Над, од јужноафриканскиот универзитет,
направила истражување за тоа, зошто некои луѓе сакаат да се тетовираат. Над открила
дека основна мотивација за тетовирање, кај 25 проценти од испитаниците, била лична
и дека за нив тетоважата има одредена интимна порака. Дванаесет проценти од
тетовираните луѓе го сториле тоа од „уметнички причини“, и приближно ист број, од
културни и религиозни причини.
(Krstarica)

Leave a Reply