РСБСП со апел: „Паркирајте совесно и одговорно!“

Сообраќаен метеж, узурпирани тротоари, пешачки и велосипедски патеки, непроодни пешачки премини и зафатени паркинг места за лицата со попреченост.  На тротоарите – автомобили, а на коловозот – деца, мајки со детски колички, лица со ограничени можности е нашата за жал,  секојдневна глетка.

Причината за ваквата состојба може да ја бараме на повеќе места, но секако дека една  од главните причини е  неодговорно и несовесното паркирање. 

Неправилното паркирање е причина за голем број на сообраќајни незгоди во кои страдаат децата, пешаците и велосипедистите. Водејки се од тоа, РСБСП со потсетување до возачите на кои места не е дозволено да се паркира: 

  • Возачот, односно сопственикот на возилото не смее да го запре или паркира возилото               на место на кое тоа би ја загрозувало безбедноста на другите учесници во сообраќајот или би претставувало пречка за нормално одвивање на сообраќајот или за движењето на пешаците и велосипедистите.
  • Возачот, односно сопственикот на возилото не смее да запре или паркира возило : 

– на обележан пешачки премин, како и на премин на велосипедска патека преку коловозот и на оддалеченост помала од десет метри од тие премини, 

– на крстосница и на оддалеченост помала од десет метри од најблискиот раб на напречниот коловоз, 

– на мостови, во подвозници, на надвозници како и на растојание помало од петнаесет метри од мостови, тунели, подвозници и надвозници, 

– на дел од јавен пат во близина на врв од преслап и во кривина, каде што прегледноста на патот е недоволна и каде што обиколување на возилото не би можело да се изврши без опасност, 

– на место на кое возилото би го засолнувало поставениот сообраќаен знак или уредот за давање светлосни сообраќајни знаци, 

– на велосипедска патека, односно лента, 

– на тротоар, односно пешачка патека

– на дел од јавен пат, односно на оддалеченост помала од 15 метри од премин на патот преку железничка  пруга во исто ниво

– на дел од коловозот, кој како стојалиште за возила на јавниот сообраќај е обележан со ознаки на коловозот 

– на оддалеченост помала од 15 метри пред и зад знакот со кој е обележано стојалиште за возилата за јавен сообраќај, 

– пред влез во објект, двор или гаража, 

– на хортикултурно уредени зелени површини, градски зеленила и паркови, 

– над приклучок на водоводната мрежа или влез во канализација или друга мрежа на комуналните претпријатија, 

– на места предвидени за движење и паркирање на лица со посебни потреби, 

– на место каде паркираното возило би го оневозможило пристапот на друго возило, заради паркирање или излегување на веќе паркирано возило, 

– на плоштад, пешачка зона и противпожарен пат, 

– на паркинг место кое со дополнителна табла, сообраќаен знак или ознака на коловозот е обележано место за паркирање на возила за лица со посебни потреби.

Статичкиот сообраќај, односно паркирањето значително влијае на текот и на безбедното одвивање на сообраќајот. 

Затоа РСБСП со апел:  Безбедноста во сообраќајот нека биде  ваш приоритет! Без изговори и без оправдувања! За непречено движење на сите учесници во сообраќајот – ПАРКИРАЈ СОВЕСНО И ОДГОВОРНО!

#ПАРКИРАЈСОВЕСНО!    #ПАРКИРАЈОДГОВОРНО!

 

Leave a Reply