Светската популација на видови животини е намалена за две третини

Светското население на цицачи, птици, водоземци, влекачи и риби се намали во просек за две третини за помалку од половина век, се вели во извештајот на Светската организација за зачувување за состојбата на планетата 2020, па според тоа се бараатитни мерки.

Светската организација за зачувување тврди дека ова во голема мера е резултат на уништување на животната средина, што исто така придонесува за појава на болести како што е пандемијата Ковид 19 и повикува на итни мерки за да престане овој тренд до 2030 година, со запирање на уништувањето на природните живеалишта и реформа во прехрамбениот систем.

Светската организација за зачувување наведува дека, иако причините за таквата состојба вклучуваат пренамена на земјишта и трговија со диви животни, главната причина за драматичното опаѓање на населението е губење на живеалиштата и деградација, вклучително и уништување на шумите, поради начинот на производство на храна.

Извештајот за состојбата на планетата во 2020 година покажува дека забрзаното уништување на природата, како последица на човековите активности, има катастрофално влијание не само врз популацијата на дивите видови, туку и врз здравјето на луѓето и сите други аспекти во животот на човекот.

Најзагрозена е биолошката разновидност на слатководните екосистеми.
Од 1970 година, популацијата на слатководни видови опадна за 84 проценти, повеќе од оние што живеат во шуми или океани.

 

Извор: Ројтерс

С.С.

Leave a Reply