Во ЕУ: 140.000 луѓе починале повеќе отколку во претходните години во март и април

Според мониторингот, смртноста во текот на пандемијата COVID-19 е многу поголема отколку во истиот период претходните години. Поточно, во само 21 земја на Европската унија во март и април, 140.000 луѓе починале повеќе од вообичаеното.

Ова се податоци што опфаќаат 21 земја на ЕУ. Не се зема предвид Велика Британија, која беше погодена од пандемијата, како и Ирска, Грција, Хрватска, Кипар, Латвија, Малта, Холандија, Полска, Романија и Словенија. Ова беше објавено од eurointegration .

Во текот на март-април 2020 година, 140.000 луѓе починале повеќе отколку во истите месеци во претходните четири години (од 2016 до 2019 година). Според проценките на Eurostat, оваа бројка опфаќа повеќе од 90% од сите смртни случаи во пандемијата во Европа.

Бројот на смртни случаи од COVID-19 рапидно се зголеми во некои земји-членки на почетокот на март 2020 година. Влијанието на пандемијата може да се процени со зголемување на вкупниот број на смртни случаи од која било причина за време на појава на болест. Во некои делови на Европа, разликата беше исклучително голема во однос на претходните години, додека некои области беа помалку сериозно погодени, се вели во
извештајот.

Наместо тоа, во истиот период, сите земји освен Германија бележат значително зголемување на смртноста на возраст над 70 години. Смртноста меѓу овие групи беше многу поголема отколку во 2016-2019 година. 
Leave a Reply