Нови цени на горивата од полноќ. Регулаторна одлучи…

Со оваа Одлука се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во
просек за 0,26 %, во однос на малопродажните цени на нафтените деривати утврдени согласно
Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија од 27.04.2020 година.
Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со изминатиот
седумдневен период бележат зголемување кај бензинот во просек за околу 8,197% или за 11,750 $/тон,
кај дизелот намалување во просек за околу 3,342% или за 5,400 $/тон, кај екстра лесното масло
зголемување во просек за околу 2,615% или за 3,550 $/тон и кај мазутот намалување во просек за околу
8,932% или за околу 12,000 $/тон, поради што во структурата на цените на нафтените деривати е
извршено соодветно прилагодување.
Курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот седумдневен период изнесуваше 56,8655
ден/$ и е за околу 0,009% повисок од курсот на доларот (56,8607 ден/$) по кој беа формирани цените
со претходната пресметка.
Имајќи ги предвид влијанијата на овие елементи во формирањето на цените на нафтените
деривати според Методологијата, малопродажните цени на нафтените деривати согласно
Методологијата за формирање на цените, се намалуваат во просек за 0,26%.
Малопродажната цена на бензинот ЕУРОСУПЕР БС-95 се зголемува за 1,00 денари/литар,
во однос на малопродажната цена утврдена со Одлуката од 27.04.2020 година и со тоа
малопродажната цена на ЕУРОСУПЕР БС-95 изнесува 50,50 ден/лит. Малопродажната цена на
бензинот ЕУРОСУПЕР БС-98 се зголемува за 0,50 денари/литар, во однос на малопродажната
цена утврдена со Одлуката од 27.04.2020 година и со тоа малопродажната цена на ЕУРОСУПЕР
БС-98 изнесува 52,50 ден/лит. Малопродажната цена на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V), се намалува за 0,50
денари/литар, во однос на малопродажната цена утврдена со Одлуката од 27.04.2020 година и
со тоа малопродажната цена на дизелот ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) изнесува 42,00 ден/лит.
Малопродажната цена на Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1), се зголемува за 0,50
денари/литар, во однос на малопродажната цена утврдена со Одлуката од 27.04.2020 година и
со тоа малопродажната цена на Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1), изнесува 31,00
ден/лит.
Малопродажната цена на мазутот М-1 НС се намалува за 0,801 ден/кг во однос на цената
утврдена со Одлуката од 27.04.2020 година и со тоа малопродажната цена на мазутот М-1 НС
изнесува 16,144 ден/кг.
Акцизите на нафтените деривати во сите групи на малопродажни цени се утврдени согласно со
прописите за акцизи. Во малопродажните цени утврдени со оваа Одлука содржани се: надоместокот за
финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната
средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој Закон и надоместокот за задолжителни резерви на
нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени
деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени
деривати.

erc.org.mk

Leave a Reply