„Звуците на чаршијата“ Во Старата чаршија во Скопје од вечер до четврток ќе се одржи мултимедијалната и мултикултурна манифестација

116 Во Старата скопска чаршија од вечер до четврток ќе се одржува мултимедијалната имултикултурна манифестација „Звуците на чаршијата“. Манифестацијата ќе

Read more