Познати победниците на ФАЈНЛ ФОР средноучилишната лига на Град Скопје за учебната 2021-2022 година, одиграни над 240 натпревари

Во спортската сала на СУГС „Кочо Рацин“ – Ѓорче Петров вчеравсе одиграа
финалните натпревари од завршниот ГРАДСКИ ФАЈНЛ ФОР на средноучилишната
лига на Град Скопје – скопски регион, за учебната 2021/2022 година.
ФИНАЛНИ НАТПРЕВАРИ ОД ГРАДСКИОТ ФАЈНЛ ФОР
• ФУТСАЛ МАШКИ ФИНАЛЕ
СУГС „Д-р ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ“ : СУГС „БОРО ПЕТРУШЕВСКИ“
ПРВО МЕСТО – СУГС „БОРО ПЕТРУШЕВСКИ“
ВТОРО МЕСТО – „Д-р ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ“
ТРЕТО МЕСТО – СУГС „ЗЕФ ЉУШ МАРКУ“
• ФУТСАЛ ЖЕНСКИ ФИНАЛЕ
ДУФК „МЕТОДИ МИТЕВСКИ – БРИЦО“ : СУГС „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“
ПРВО МЕСТО – ДУФК „МЕТОДИ МИТЕВСКИ – БРИЦО“
ВТОРО МЕСТО – СУГС „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“
ТРЕТО МЕСТО – СУГС „РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ – КОРЧАГИН“
• РАКОМЕТ МАШКИ ФИНАЛЕ
СУГС „НИКОЛА КАРЕВ“ : СУГС „ОРЦЕ НИКОЛОВ“
ПРВО МЕСТО – СУГС „ОРЦЕ НИКОЛОВ“
ВТОРО МЕСТО – СУГС „НИКОЛА КАРЕВ“
ТРЕТО МЕСТО – СУГС „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“
• РАКОМЕТ ЖЕНСКИ ФИНАЛЕ
СУГС „Д-р ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ“ : СУГС „ВАСИЛ АНТЕВСКИ – ДРЕН“
ПРВО МЕСТО – СУГС „Д-р ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ“
ВТОРО МЕСТО – СУГС „ВАСИЛ АНТЕВСКИ – ДРЕН“
ТРЕТО МЕСТО – СУГС „МАРИЈА КИРИ – СКЛОДОВСКА“

• КОШАРКА МАШКИ ФИНАЛЕ
СУГС „НИКОЛА КАРЕВ“ : СУГС „ЈОСИП БРОЗ – ТИТО“
ПРВО МЕСТО – СУГС „НИКОЛА КАРЕВ“
ВТОРО МЕСТО – СУГС „ЈОСИП БРОЗ – ТИТО“
ТРЕТО МЕСТО – ДУФК „МЕТОДИ МИТЕВСКИ – БРИЦО“
• КОШАРКА ЖЕНСКИ ФИНАЛЕ
СУГС „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ : СУГС „ЗЕФ ЉУШ МАРКУ“
ПРВО МЕСТО – СУГС „ОРЦЕ НИКОЛОВ“
ВТОРО МЕСТО – СУГС „ЗЕФ ЉУШ МАРКУ“
ТРЕТО МЕСТО – СУГС „ЈОСИП БРОЗ – ТИТО“
• ОДБОЈКА МАШКИ
СУГС „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ : СУГС „Д-р ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ“
ПРВО МЕСТО – СУГС „ОРЦЕ НИКОЛОВ“
ВТОРО МЕСТО – СУГС „Д-р ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ“
ТРЕТО МЕСТО – СУГС „РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ – КОРЧАГИН“
• ОДБОЈКА ЖЕНСКИ
СУГС „НИКОЛА КАРЕВ“ : СУГС „ЈОСИП БРОЗ – ТИТО“
ПРВО МЕСТО – СУГС „ЈОСИП БРОЗ – ТИТО“
ВТОРО МЕСТО – СУГС „НИКОЛА КАРЕВ“
ТРЕТО МЕСТО – СУГС „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“
Прваците на Град Скопје во сите спортови, ќе го претставуваат Градот на
државното средноучилишно првенство на Македонија ГИМНАЗИЈАДА – СПОРТСКИ
ИГРИ во машка и женска конкуренција, што ќе се одржи во Струмица на 12 и 13 мај
оваа година.
За потсетување во текот на септември и октомври 2021 година, во Скопје се
одиграни квалификациски натпревари на градските зонски лиги во одбојка,
кошарка, ракомет и футсал во машка и женска конкуренција:
1. Одбојка машки – 16 екипи
Одбојка женски – 23 екипи
Вкупно се одиграни 57 натпревари
2. Кошарка машки – 22 екипи
Кошарка женски – 17 екипи
Вкупно се одиграни 58 натпревари
3. Ракомет машки – 18 екипи
Ракомет женски – 16 екипи
Вкупно се одиграни 56 натпревари

4. Футсал машки – 27 екипи
Футсал женски – 19 екипи
Вкупно се одиграни 69 натпревари.
На овие квалификациски натпревари учествуваа 158 средноучилишни екипи од
Скопје, и беа одиграни 240 натпревари.
Во декември 2021 година се одиграа вкупно 96 натпревари во зонските лиги во
одбојка, кошарка, ракомет и футсал во машка и женска конкуренција.
За регионалните натпревари се квалификуваа:
• ФУТСАЛ МАШКИ
А – СУГС „ЦВЕТАН ДИМОВ“
Б – СУГС „БОРО ПЕТРУШЕВСКИ“
В – СУГС „ЗЕФ ЉУШ МАРКУ“
Г – СУГС „Д-р ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ“
• ФУТСАЛ ЖЕНСКИ
А – ДУФК „МЕТОДИ МИТЕВСКИ – БРИЦО“
Б – СУГС „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“
В – СУГС „БОРО ПЕТРУШЕВСКИ“
Г – СУГС „РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ – КОРЧАГИН“
• РАКОМЕТ МАШКИ
А – СУГС „НИКОЛА КАРЕВ“
Б – СУГС „ЈОСИП БРОЗ -ТИТО“
В – СУГС „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“
Г – СУГС „ОРЦЕ НИКОЛОВ“
• РАКОМЕТ ЖЕНСКИ
А – СУГС „МАРИЈА КИРИ – СКЛОДОВСКА“
Б – ДУФК „МЕТОДИ МИТЕВСКИ – БРИЦО“
В – СУГС „ВАСИЛ АНТЕВСКИ – ДРЕН“
Г – СУГС „Д-р ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ“
• КОШАРКА МАШКИ
А – СУГС „НИКОЛА КАРЕВ“
Б – ДУФК „МЕТОДИ МИТЕВСКИ – БРИЦО“
В – СУГС „ЈОСИП БРОЗ – ТИТО“
Г – СУГС „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“
• КОШАРКА ЖЕНСКИ
А – СУГС „ОРЦЕ НИКОЛОВ“
Б – СУГС „ЗЕФ ЉУШ МАРКУ“
В – СУГС „ВАСИЛ АНТЕВСКИ – ДРЕН“
Г – СУГС „ЈОСИП БРОЗ – ТИТО“
• ОДБОЈКА МАШКИ
А – СУГС „ОРЦЕ НИКОЛОВ“
Б – СУГС „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“
В – СУГС „Д-р ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ“
Г – СУГС „РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ – КОРЧАГИН“

• ОДБОЈКА ЖЕНСКИ
А – СУГС „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“
Б – СУГС „ЈОСИП БРОЗ – ТИТО“
В – СУГС „ВАСИЛ АНТЕВСКИ – ДРЕН“
Г – СУГС „НИКОЛА КАРЕВ“
Во март, април и мај 2022 година, се одиграа вкупно 32 полуфинални и финални
натпревари во сите спортови.
Градот Скопје посветено работи на афирмација на спортот и спортувањето меѓу
средношколците и на унапредувањето на училишниот спорт во средните училишта
под негова ингеренција.

Leave a Reply