Апел за помош на Украина

Црвениот крст на Република Македонија продолжува и понатаму да ја
следи ситуацијата во Украина. Поради големиот интерес на граѓаните се
продолжува рокот за донирање до 15.04.2022 година.
Уште еднаш апелираме сите заинтересираните правни субјекти и граѓани можат
да се вклучат во Апелот со обезбедување на парична помош на:
– Сметката на Фондот на солидарноста на Црвениот крст на РСМ:
300000001327966, даночен број: 4030984271620 АД Комерцијална банка со
назнака: помош за населенито во Украина.
– Како и да се донираат 100 денари со повик на телефонските броеви 143 400.
– За донации на средства во странска валута:
NAME OF THE ORGANIZATION: RED CROSS OF THE REPUBLIC OF NORTH
MACEDONIAN
BANK NAME: KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE
BANK ADDRESS: UL. ORCE NIKOLOV NO.3, 1000 SKOPJE, MACEDONIA
BANK ACCOUNT: 300000000000133 25730522-11
SWIFT CODE: KOBSMK2X
IBAN CODE: MK07300701000001228

Leave a Reply