Средните училишта на Град Скопје ќе ги отворат вратите за студиските програми на универзитетите и факултетите

Секторот за образование на Град Скопје ги почна активности за реализација на
проектот „Училиштата на Градот Скопје со отворени врати за универзитетите и
факултетите за промоција на нивните студиски програми“.
Со реализацијата на овој проект Градот сака да им помогне на своите матуранти
во професионалното определување и изборот на студиските програми со кои ќе ги
стекнат посакуваните стручни компетенции.
Проектот овозможува поврзување и структурирана комуникација помеѓу
универзитетите и средните училишта, во училиштен амбиент или со онлајн
комуникација, приспособена на здравствената криза, да се понудат одговори на
голем број прашања кои ги поставуваат учениците.
Согласно со заложбите на Секторот за образование за континуирано
унапредување на квалитетот на образовните услуги, на овој начин на учениците ќе
им се овозможи полесно да донесат одлука при изборот на својата професија и да
направат дистинкција помеѓу изборот и можностите.
До сите државни и приватни универзитети и факултети е испратена официјална
покана за да го потврдат својот интерес на мејл до 28.02.2022 година. По
добиените пријави ќе се изготви план со термини за секој универзитет и факултет
поединечно за презентација во средните училишта.
Термините за презентација на универзитетите и на факултетите со промоција на
нивните студиски програми ќе се одвиваат во текот на месец март.

Leave a Reply