Театар „БОЕМИ„ Скопје „ПРЕКУ ДРАМА ДО ЗДРАВИ ЖИВОТНИ НАВИКИ„


Театар „БОЕМИ„ Скопје во изминатите две недели го реализираше проектот „ПРЕКУ ДРАМА ДО ЗДРАВИ ЖИВОТНИ НАВИКИ„ во рамките на кој беа реализирани работилници во основните училишта во Град Скопје, за ученици од 3-то одделение, под раководство на д-р Нелко Нелковски, режисер и театролог. Во рамките на секоја од работилниците беа опфатени соджини поврзани со театарот, драмата и филмот, презентација на сегментите од кои тие се изградени, презентација на трагедијата и комедијата како драмски форми, презентација на маските од античко време до денес а беше презентиран и куклениот театар како модел. Сите театарски сегменти беа поврзани и искористени за презентирање на здравите животни навики. 

Во вториот дел на секоја од работилниците, учениците изведуваа вежби за физичка имитација на животни, импровизација, како и анимирање на кукли што заврши со презентација на кратко куклено дејство од страна на секој ученик. Наставниците добија упатство за искористување на стекнатото знаење во текот на вкупната настава а секој учесник доби сертификат за учество. 

Проектот е поддржан од Град Скопје, во рамките на годишната програма за млади и спорт за 2020 година. 


 

Leave a Reply