Научен симпозиум на тема: „Чехов на сцените во Македонија 1945-2020„ во организација на д-р Нелко Нелковски

На 30 и 31 Октомври во Скопје ќе се одржи научен симпозиум на тема;
„Чехов на сцените во Македонија 1945-2020„ во организација на д-р Нелко
Нелковски, режисер и театролог. Целта на симпозиумот е да го истражи
присуството на сценските-уметнички дела подготвени по овој автор, истите
да ги интерпретира и да го истражи нивното влијание врз вкупната сценска
уметност во нашата земја. Симпозиумот ќе се одржи комбинирано, во
живо, во Кинотеката на РСМ и on-line на 30 и 31 Октомври и на него ќе
земат учество еминентни истражувачи од нашата земја и од регионот.
Симпозиумот се одржува со поддршка на Министерството за култура.
Отворањето е во 13.00 часот и присуството е според протоколот за заштита
од Covid 19. Во продолжение е програмата:
П Р О Г Р А М А
Петок, 30 Октомври 2020
10.00 – Хепи Хипо Шоу – придружна програма
13.00 – Отворање на симпозиумот
13.15 – Присуството на Чехов на интернет, денес – Видеа
13. 45 – „Чехов на сцените во Македонија 1945-2010„ – д-р Нелко Нелковски
14.15 – „Чехов на сцените на Театарот Војдан Чернодрински„ – м-р Каролина
Мицевска

14.35 – „Толкување на претставата „Чехов„ од Леонид Маљугин на Драмски
Театар – д-р Соња Јачовска – Самарџиева
14.50 – Дискусија
15.00 – „Чехов на македонската балетска сцена„ – Емилија Џипунова
15.15 „Актерот – сомислител и партнер на режисерот во претставите по
чеховата „Мечка„ – Цветко Стоилов
15.30 „Визијата и гледачот во претставите по Чехов„ – д-р Милена Антева
15.45 – Дискусија
15.55 – Пауза за ручек
16.20 – Панел: Актерската игра и режијата во претставите по Чехов –
Воведничари: Снежана Коневска – Руси, Бајруш Мјаку, Мето Јовановски
17.20 – Резиме на работниот дел на симпозиумот – д-р Нелко Нелковски
17.45 – Крај на работниот дел
Сабота, 31 Октомври 2020
Он лајн презентација на претстави на Чехов и видеа и филмови за
творештвото на Чехов преку профилите на интернет – Nelko Nelkovski на
Facebook, YouTube Twitter и LinkedIN

Leave a Reply