Зимско сметање на времето


Летното сметање на времето во 2020 година се завршува на 25 октомври во 03:00 часот, така што со поместување за еден час наназад, времето во 03:00 се смета како 02:00 часот.

Одлуката за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2020 година е објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија„ број 79” од 26.03.2020 година.


 

Leave a Reply