Одбележан Европскиот ден за борба против трговијата со луѓе – 18 октомври


Државната секретарка и Национална координаторка за борба против трговија со луѓе г-ѓа Магдалена Несторовска се обрати по повод одбележувањето на 18 октомври – Европскиот ден за борба против трговијата со луѓе, на онлајн настан со новинари, претставници на медиумите и граѓанското општество.

 

Свое излагање имаа и Светлана Влаховиќ Димановска, началник на Сектор за преговории евроинтеграција во МВРи заменик национален координаторза борба против трговија со луѓе, како и Љупчо Маркудов, началник на Единицата за борба против трговија со луѓе и илегална миграција во МВР.

 

Настанот е организиран во заедничката акција на Европската Унија и Советот на Европа за „Спречување и борба против трговијата со луѓе во Северна Македонија” , во соработка со Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и со учество на Меѓународниот центар за развој на миграциска политика. 

 

За време на овој настан,  новинарите, дописниците и претставниците на медиумите имаа можност да слушнат и да разменат мислења во однос на институционалната рамка за спречување и борба против трговијата со луѓе,улогата на Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција, улогата на Нaционалнaта единица за сузбивање на трговијата со луѓе и илегалната миграција,начинот на кој може да се подобри медиумското известување за случаи на трговија со луѓе, разликите помеѓу трговијата со луѓе и илегалната миграција, заштита на лични податоци на жртвите на трговија со луѓе.


 

Leave a Reply