ШИЛЕГОВ: ЗЕЛЕНИОТ КОРИДОР ЌЕ ЈА ЧУВА АВТЕНТИЧНОСТА НА ПРИРОДНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА КРАЈБРЕЖЈЕТО НА СЕРАВА


Градоначалникот Петре Шилегов денеска присуствуваше на јавната презентација на Основниот проект за воспоставување зелен коридор по течението на реката Серава, која се одржа во салата на Советот на Град Скопје. Овој проект е изработен врз основа на Студијата за воспоставување зелени коридори по теченијата на реките Серава и Лепенец од 2017 година. Предмет на оваа Студија беше да истражи кои се условите и можностите за воспоставување зелен коридор по должината на реката Лепенец, од клучката кај село Орман до вливот во реката Вардар, како и по течението на река Серава, од изворот до вливот во река Вардар. 

 

  • Упатувам огромна благодарност до УНДП, ГИМ и до тимот експерти кои го изработија Основниот проект за воспоставување зелен коридор по течението на реката Серава. Минатата недела го презентиравме Основниот проект за зелен коридор на Лепенец, денеска го презентираме проектот за зелен коридор на Серава и со тоа сакаме да ја заокружиме оваа фаза од реализацијата на зелените коридори од оваа студија. Овие зелени коридори беа дел од мојата програма кои влегуваат во фаза на реализација, а убеден сум дека во многу блиска иднина граѓаните ќе имаат можност да почнат да уживаат во она што денеска ќе биде презентирано – рече денеска градоначалникот Петре Шилегов.

 

Тој појасни дека реката Серава, како поројна река, која во минатото предизвикувала проблеми со излевање, одамна е регулирана, делумно со канали, а делумно е водена под земја. 

 

  • Нејзината улога во пренос на свежите воздушни маси од планината Скопска црна гора, каде што извира, е несомнена. Двете реки, за жал, се користат како реципиенти на отпадни и фекални води од домаќинствата и од производните објекти. Воспоставувањето на зелените коридори на овие две реки значи ставање крај на ваквото уништување на природните убавини со кои Серава и Лепенец можат да го красат нашиот град. На одредени делници, покрај реките, се исфрла отпад, комунален и градежен шут, што значително ги девалвира вредностите на реките и нивните крајбрежја. Затоа, целта на овој проект е да се сочува автентичноста на природните вредности на крајбрежјето на Серава на начин што ќе бидат обезбедени посебни услови за одмор и рекреација на жителите од населбите низ кои минува оваа река. Јас многу не би навлегувал во стручниот дел од оваа презентација, повеќе сакам заедно да ја погледнеме презентацијата со цел да можете да ги поставите вашите прашања и да ни ги испратите вашите стручни коментари – рече Шилегов.

 

Ваквите проекти, нагласи тој, не смеат да се реализираат паушално и набрзина зашто зелените коридори на Лепенец и на Серава се наследство кое ќе им го оставиме на идните генерации.

Град Скопје


 

Leave a Reply