Изложба – Културното богатство во марките на Македонска пошта


Изложбата „Културното богатство во марките на Македонска пошта“ денес е поставена во Музејот на Република Македонија, во чест на Светскиот ден на поштите. Со изложбата се обележува формирањето на Светската унија на поштите на 9-ти октомври 1874 година, со единствена цел да се подигне јавната свест за улогата на поштите во секојдневниот живот на луѓето.

Програмската определба на Македонска пошта, во еден значаен дел, да се печатат марки поврзани со културното богатство, говори за односот на Поштата кон ова наше непроценливо наследство. Преку запознавањето со марките со тема од националниот трезор на културно богатство, се верифкува неговата вредност, а во исто време, граѓаните стануваат свесни за неговото значење и уште повеќе ќе го ценат и чуваат. Преведено со музејски речник, тоа преставува превентивна заштита.

За жал, малку луѓе се запознаени со изданијата на Македонска пошта, така што ваквата изложба дава можност за нивна поширока промоција. Марките се најдобрите амбасадори на нашето културно богатство, бидејќи патуваат низ времето и просторот.

На дваесетина паноа, на изложбата се презентирани стотина марки издадени по различни поводи, тргнувајќи од преставата на резбите во манастирот Свети Јован Бигорски, црквата Свети Спас, полошкиот иконостасен крст, иконите и фреските од Македонија, како и претставите на верските објекти од христијанската и исламската архитектура и уметност. Изложбата јасно говори дека оваа земја има со што да се пофали и, со самото тоа, дава значаен придонес во градењето на европската и светската култура.

Живееме во време на брзи технологии, во коишто интернетот го зема приматот во комуникацијата помеѓу луѓето. Се помалку се пишуваат писма и се испраќаат поштенски разгледници. Запознавањето со изданијата на марките нека биде повод да се пробуди желбата за пишување на писма и испраќањето на картички, а можеби изложбата ќе потикне некои млади луѓе да станат филателисти, со што и марките би имале своја иднина.

Изложбата поставена во Музејот е реализирана како соработка на Музејот на Република Северна Македонија и Асоцијацијата за култура ИКОН, со подршка од страна на Министерството за култура на Република Северна Македонија и Македонска пошта. 

Изложбата ќе биде отворена за посета од 14 октомври 2020 година.


 

Leave a Reply