Дали ќе “паднете” БОЛНИ, зависи од ПЛАТАТА


Се борите за својата работа и се обидувате постојано да напредувате, бидејќи …

Здравјето на луѓето се влошува кога имаат помалку пари во споредба со претходната година!
Француските истражувачи тврдат дека, во текот на една година, влијанието на намалените приходи врз здравјето на мозокот било трипати поголемо од природното стареење!

Волонтерите ја губат белата мозочна маса штом ќе им се намали платата!

Волонтерите на кои еднаш или повеќе пати им биле намалени приходите, имале помала бела мозочна маса, а ова сугерира дека тие постепено ќе имаат потешкотии со размислувањето и помнењето.

Затоа, држете до себе и побарајте нова или дополнителна работа!


 

Leave a Reply