Професија “измислена” за Македонците: Не е потребна специјализација, а првата задача е „кавга“


Во Италија, се појави нова, добро платена, пред сè, телевизиска професија: „продавач на своето мислење“ (опинионист).

Кога некој ќе ги праша „од што живееш“, тие луѓе ќе ти кажат: „Јас сум опинионист“, пишува весникот „Домани“.

„За да може некој да биде продавач на своето мислење, не е потребно да се биде експерт или техничко лице, не е потребно да има идеји, важно е да се има мислење за сè и за секого“, пишува авторот Валтер Сити.

Тоа се луѓето со кои водителот на телевизиската програма ќе зборува за сè и сешто, а „ опинионистите“ ќе одат од една во друга програма и канал, што значи дека не е потребна ниту специјализација.

Нивно поле на активност се телевизиските спектакли, како што се разни реални програми, како што се „Големиот брат“, или попладневните програми во кои се откриваат нови таленти, спортски емисии или ток шоуа, пишува авторот на статијата.
Првата задача на „опинионистот“ е да се расправа. Рејтингот на нивните програми е висок, далеку над оние во кои актуелните социјални теми се третираат во длабочина, вели Сити.

„Ова на гледачот му дава впечаток дека идеите не решаваат ништо, но едно мислење е валидно, како и друго мислење сè додека домаќинот на програмата не го исклучи микрофонот“, заклучува Валтер Сити.


 

 

Leave a Reply