Психо-социјална поддршка за деца, млади и родители на телефонскиот број 072 912 676

Во време на пандемија, психо-социјалната поддршка е најважна за зачувување на менталното здравје на децата, учениците и родителите. Во таа насока Министерството за образование и наука, Министерството за здравство и Министерството за труд и социјална политика во соработка со Универзитетската клиника за психијатрија воспоставија линија за помош на деца, млади и родители. 

Телефонскиот број 072 912 676 е достапен секој ден од 09:00 часот до 19:00 часот и на истиот, секое лице од посочените групи може да се обрати, да постави прашања и да добие стручни одговори за сегашната состојба и вирусот, како и совети за успешно справување со одредени предизвици и ситуации кои создаваат чувство на збунетост и вознемиреност.

72760a90-1755-49a6-84dc-4af2e8a3f59b
33704ceb-ab3c-481d-bc55-2968f89e7fbc
2503c7f6-b900-47a2-9670-987f126b65ad
533fe354-1042-4156-920e-edd58b84ed39

Leave a Reply