Европски денови на културното наследство 2020 „Културното наследство и училиштата“ Септември – октомври 2020 година


Деновиве започна онлајн одбележувањето на Европските денови на културното наследство во нашата земја. Темата што ќе биде во фокусот на активностите оваа година е „Културното наследство и училиштата“.

Во повеќе европски земји, од почетокот на септември, активностите во рамките на оваа манифестација се реализираат во електронска форма, со поставување на електронски изложби, виртуелни тури низ музеи, Фејсбук и Зум евенти, видео презентации и други содржини, на социјалните мрежи. 

И во Република Северна Македонија, неколку музеи  веќе се приклучија кон оваа иницијатива за приближување на културното наследство до пошироката публика, преку презентација на дел од своите музејски содржини по електронски пат. Во текот на септември, Музејот на Република Северна Македонија редовно презентираше дел од своите колекции на Феисбук https://m.facebook.com/muzej.makedonija/ и Инстаграм. Денес се поставени фотографии и текст за дрвени садови – „Ведра, коблиња и качиња“, а утре ќе биде презентирана темата „Машка градска модна облека – ала франга“.

НУ Археолошки Музеј на Република Северна Македонија на социјалните мрежи го постави каталогот од изложбата „Праиториските дами од Македонија“ на кустосот советник – археолог   Ирена Колишткоска Настева. Изложбата беше во повеќе наврати презентирана кај нас и во светот. Каталогот е веќе испратен до сите училишта во земјата и учениците ќе можат да го видат онлајн на https://drive.google.com/file/d/1cD-zhfp9k_ocf1DC-UAINrtR–VRi0-Y/view?usp=sharing .

Музејот на современа уметност учествува во онлајн одбележувањето со виртуелна тура низ изложбата „Скопје, одново“, реализирана со куратор од МОМА од Њујорк и со ликовни дела од збирката на музејот. Турата е достапна на

https://my.matterport.com/show/?m=NxJyiSXBHi8&fbclid=IwAR1Gb6fL90HRmeDRQb-AqOMVQlLXuhK_FuChRmHjWmsGtZ08Ojef92rVcmo .

За триесет предмети од својата колекција, Завод и музеј Битола има подготвено аудио нарација за приказната на предметот и видео на знаковен јазик. Овие записи се поставени на вебстраницата на музејот, на Јутјуб и на социјалните мрежи.

НУ Национална галерија на Републија Северна Македонија се вклучува во манифестацијата со поставување на видео од ликовниот конкурс „Го сакам мојот роден крај“, реализиран онлајн со деца од дијаспората, во текот на летото. Видеото може да се погледне на https://www.youtube.com/watch?v=dsZg_RlaLtg .

ХАЕМУС Центарот за научни истражувања и промоција на културата на својата веб страница ја постави изложбата „Светата планина на Скопје“. Преку галерии на фотографии и едукативни видеа, ќе може да се погледне огромното архитектонско и уметничко богатство на Скопска Црна Гора на http://haemus.org.mk/the-holy-mountain-of-skopje/ .

 

 Централниот дел на манифестацијата ќе биде реализиран во периодот од 1 до 7 октомври 2020 година, кога од страна на повеќе музеи ќе бидат организирани отворања на изложби, едукативни активности и други настани, со физичко присуство на посетителите.


 

Leave a Reply