VOCCESS – новата апликација која ќе ти даде насоки во твојата кариера

Здружението за професионални обуки и услуги од областа на претприемништвото – ЦЕФЕ
Македонија, заедно со уште четири експертски организации од Шпанија, Бугарија, Италија и
Турција, ја создадоа својата прва онлајн алатка за кариерно профилирање и насочување на
младите – апликацијата VOCCESS.
Преку апликацијата VOCCESS – младите ќе можат да ги истражуваат своите интереси, страсти,
таленти, способности и вредности поврзани со нивните идни кариери. Целта е да ве води чекор по
чекор кон вашата кариера и да ве насочи на патотот кон она што навистина сакате да го работите
во својот живот.
До сега, таа е тестирана и користена од преку 200 млади од Бугарија, Шпанија, Турција и Италија.
Во Македонија, алатката беше тестирана на онлајн работилници за кариерен развој. На нив
учествуваа 60 средношколци во Кочани и Св. Николе, како и студенти на Универзитетот Гоце
Делчев во Штип. На тие работилници, откако младите добија претстава за нивната кариера, имаа
можност и да направат план и стратегија за нивната посакувана кариера преку VOCCESS онлајн
курс за кариерен развој.
Креирањето на алатката е направено преку VOCCESS методологијата. За да ги создадат тестовите,
прашањата и резултатите во VOCCESS апликацијата, експертите се служеа со: архетипите на Јунг,
теоријата на многуте интелигенции, НЛП и кариерни техники за коучинг и професионална
кариера.
VOCCESS е веќе достапна и можете да ја превземете на Google Play за сите Android уреди, а многу
наскоро и за IOS уредите. Апликацијата е преведена на 6 јазици: англиски, шпански, македонски,
италијански, турски и бугарски. Со самото тоа таа е разбирлива за повеќе од 70% од советниците
за кариера, наставници, родители и младите ширум светот.
Апликацијата, методологијата и онлајн курсот се бесплатно достапни за сите заинтересирани
едукатори, фасилитатори, обучувачи, советувачи, професори, наставници од Макеоднија,
благодарение на проектот "VOCCESS ONLINE", кој е финансиран од Еразмус + програмата за
стратешки партнерства на Европската комисија.

Апликацијата превземете ја ТУКА

 

Leave a Reply