Стресот кај детцата може да има негативни последици во адолесценција

Луѓето кои се под стрес во раните фази на животот, имаат поголема веројатност да развијат големи депресивни нарушувања во адолесценцијата.

Истражувачи ја проучувале врската помеѓу осум различни видови стрес и депресија што се јавуваат кај младите луѓе, пишува  eurekalert.org

Авторите откриле дека иако некои видови стрес (на пр., Сиромаштија) не биле поврзани со депресија, други видови, вклучително и емоционална злоупотреба, биле тесно поврзани со депресивни нарушувања.

Документирано е дека стресот во рана возраст го зголемува ризикот од развој на депресија во зрелоста. Сакавме да знаеме до кој степен е поврзана депресијата со пораната возраст, особено во детството или адолесценцијата,
– изјави водечкиот автор, доктор по филозофија Joelle LeMoult.

Се покажа дека раните манифестации на депресија честопати значат повторливи релапси во текот на животот. И ефектите од стресот во раните фази на животот повеќе од двојно поголема е веројатноста дека некое лице ќе развие депресија на млада возраст.

Во споредба со младите луѓе кои не биле изложени на стрес, децата кои се изложени на стрес-фактори имаат 2,5 пати поголема веројатност да развијат депресија.

Добиените податоци ги потврдуваат препораките за пронаоѓање и примена на најдобрите методи при проучување на стресот во детството.

извор

Leave a Reply