Нова одлука на регулаторна. Ова се цените на горивата што ќе важат од полноќ

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Со оваа Одлука се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во
просек за 3,56 %, во однос на малопродажните цени на нафтените деривати утврдени согласно
Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија од 11.05.2020 година.
Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со изминатиот
седумдневен период бележат зголемување кај бензинот во просек за околу 5,64% или за 12,900 $/тон,
кај дизелот зголемување во просек за околу 10,84% или за 23,900 $/тон, кај екстра лесното масло
зголемување во просек за околу 13,64% или за 26,350 $/тон и кај мазутот зголемување во просек за
околу 12,81% или за околу 19,550 $/тон, поради што во структурата на цените на нафтените деривати
е извршено соодветно прилагодување.
Курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот седумдневен период изнесуваше 56,9074
ден/$ и е за околу 0,099% повисок од курсот на доларот (56,8513 ден/$) по кој беа формирани цените
со претходната пресметка.
Имајќи ги предвид влијанијата на овие елементи во формирањето на цените на нафтените
деривати според Методологијата, малопродажните цени на нафтените деривати согласно
Методологијата за формирање на цените, се зголемуваат во просек за 3,56%.
Малопродажната цена на бензинот ЕУРОСУПЕР БС-95 се зголемува за 0,50 денари/литар,
во однос на малопродажната цена утврдена со Одлуката од 11.05.2020 година и со тоа
малопродажната цена на ЕУРОСУПЕР БС-95 изнесува 54,50 ден/лит. Малопродажната цена на
бензинот ЕУРОСУПЕР БС-98 се зголемува за 1,00 денар/литар, во однос на малопродажната цена
утврдена со Одлуката од 11.05.2020 година и со тоа малопродажната цена на ЕУРОСУПЕР БС-98
изнесува 57,00 ден/лит. Малопродажните цени на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) и на Екстра лесното масло
за домаќинство (ЕЛ-1), се зголемуваат за 1,50 денари/литар, во однос на малопродажните цени
утврдени со Одлуката од 11.05.2020 година и со тоа малопродажната цена на дизелот
ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) изнесува 47,00 ден/лит, додека малопродажната цена на Екстра лесното
масло за домаќинство (ЕЛ-1), изнесува 35,00 ден/лит.
Малопродажната цена на мазутот М-1 НС се зголемува за 1,329 ден/кг во однос на цената
утврдена со Одлуката од 11.05.2020 година и со тоа малопродажната цена на мазутот М-1 НС
изнесува 19,498 ден/кг.
Акцизите на нафтените деривати во сите групи на малопродажни цени се утврдени согласно со
прописите за акцизи. Во малопродажните цени утврдени со оваа Одлука содржани се: надоместокот за
финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната
средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој Закон и надоместокот за задолжителни резерви на
нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени
деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени
деривати

Leave a Reply