Регулаторна одлучи. Ова се новите цени на горивата.

Со оваа Одлука се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во
просек за 3,12 %, во однос на малопродажните цени на нафтените деривати утврдени согласно
Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија од 13.04.2020 година.
Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со изминатиот
седумдневен период бележат зголемување кај бензинот во просек за околу 0,903% или за 1,700 $/тон,
кај дизелот намалување во просек за околу 11,190% или за 29,900 $/тон, кај екстра лесното масло
намалување во просек за околу 17,852% или за 43,050 $/тон и кај мазутот намалување во просек за
околу 7,011% или за околу 12,700 $/тон, поради што во структурата на цените на нафтените деривати
е извршено соодветно прилагодување.
Курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот седумдневен период изнесуваше 56,4852
ден/$ и е за околу 0,757% понизок од курсот на доларот (56,9161 ден/$) по кој беа формирани цените
со претходната пресметка.
Имајќи ги предвид влијанијата на овие елементи во формирањето на цените на нафтените
деривати според Методологијата, како и новите износи за акцизи дефинирани со Уредбата со законска
сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите* за време на
вонредна состојба (“Службен весник на Република Северна Македонија ” бр.105/20), малопродажните
цени на нафтените деривати согласно Методологијата за формирање на цените, се зголемуваат
во просек за 3,12%.
Малопродажните цени на бензините ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98 се
зголемуваат за 3,50 ден/лит во однос на малопродажните цени утврдени со Одлуката од
13.04.2020 година и со тоа малопродажната цена на ЕУРОСУПЕР БС-95 изнесува 52,00 ден/лит,
додека малопродажната цена на ЕУРОСУПЕР БС-98 изнесува 54,00 ден/лит.
Малопродажната цена на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V), се зголемува за 1,50 денари/литар, во однос
на малопродажната цена утврдена со Одлуката од 13.04.2020 година и со тоа малопродажната
цена на дизелот ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) изнесува 46,50 ден/лит. Малопродажната цена на Екстра
лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1), се зголемува за 1,00 денари/литар, во однос на
малопродажната цена утврдена со Одлуката од 13.04.2020 година и со тоа малопродажната цена
на Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1), изнесува 34,00 ден/лит.
Малопродажната цена на мазутот М-1 НС се намалува за 0,983 ден/кг во однос на цената
утврдена со Одлуката од 13.04.2020 година и со тоа малопродажната цена на мазутот М-1 НС
изнесува 19,123 ден/кг.
Акцизите на нафтените деривати во сите групи на малопродажни цени се утврдени согласно со
Уредбата за акцизи. Во малопродажните цени утврдени со оваа Одлука содржани се: надоместокот за
финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната
средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој Закон и надоместокот за задолжителни резерви на
нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени
деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени
деривати.

Leave a Reply