Ново големо поевтинување на горивата од полноќ

 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе отпочне да се применува
од 00:01 часот на 24.03.2020 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република
Северна Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија.

Со оваа Одлука се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во
просек за 9,18%, во однос на малопродажните цени на нафтените деривати утврдени согласно
Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија од 16.03.2020 година.
Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со изминатиот
седумдневен период бележат намалување кај бензинот во просек за околу 33,86% или за 109,700 $/тон,
кај дизелот намалување во просек за околу 19,43% или за 67,050 $/тон, кај екстра лесното масло
намалување во просек за околу 19,98% или за 67,750 $/тон и кај мазутот намалување во просек за
околу 26,07% или за околу 57,950 $/тон, поради што во структурата на цените на нафтените деривати
е извршено соодветно прилагодување.
Курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот седумдневен период изнесуваше 56,1177
ден/$ и е за околу 3,25% повисок од курсот на доларот (54,3510 ден/$) по кој беа формирани цените со
претходната пресметка.
Имајќи ги предвид влијанијата на овие елементи во формирањето на цените на нафтените
деривати според Методологијата, малопродажните цени на нафтените деривати согласно
Методологијата за формирање на цените, се намалуваат во просек за 9,18%.
Малопродажната цена на бензинот ЕУРОСУПЕР БС-95 се намалува за 5,00 денари/литар,
во однос на малопродажната цена утврдена со Одлуката од 16.03.2020 година и со тоа
малопродажната цена на ЕУРОСУПЕР БС-95 изнесува 49,50 ден/лит. Кај малопродажната цена на
бензинот ЕУРОСУПЕР БС-98 се бележи намалување за 4,50 денари/литар во однос на
малопродажната цена утврдена со Одлуката од 16.03.2020 година и со тоа малопродажната цена
на ЕУРОСУПЕР БС-98 изнесува 52,00 ден/лит.
Малопродажните цени на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) и на Екстра лесното масло за домаќинство
(ЕЛ-1), се намалуваат за 3,00 денари/литар, во однос на малопродажните цени утврдени со
Одлуката од 16.03.2020 година и со тоа, малопродажната цена на дизелот ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V)
изнесува 45,50 ден/лит, додека малопродажната цена на Екстра лесното масло за домаќинство
(ЕЛ-1) изнесува 34,50 ден/лит.
Малопродажната цена на мазутот М-1 НС се намалува за 3,195 ден/кг во однос на цената
утврдена со Одлуката од 16.03.2020 година и со тоа малопродажната цена на мазутот М-1 НС
изнесува 18,738 ден/кг.

Leave a Reply