Која крвна група сте? Дознајте која група има поголем а која помал ризик од заболување со корона вирус

 

Со цел да се ​​испита врската помеѓу крвната група АБ0 и подложноста на Корона вирус. Една студија е спроведена кај 2.173 пациенти со КОВИД-19 потврдени со тест САРС-КоВ-2 од три болници во Wuhan и Shenzhen, Кина.. Податоците биле анализирани со употреба на еднострана ANOVA и 2-tailed χ2, мета-анализа која била спроведена од  случајни ефектни модели. Користени се вкупно 1.775 пациенти со КОВИД-19, вклучително и 206 починати лица, од болницата Wuhan Jinyintan Hospital, Кина. Други 113 и 285 пациенти со КОВИД-19 биле користени од болницата Renmin Hospital од универзитетот Вухан, и Трета болница во Shenzhen, Кина. Примероците земени за откривање поврзаност на крвните групи и појавата на инфекција САРС-КоВ-2 и од 3694 луѓе покажала застапеност од 32,16%, 24,90%, 9,10% и 33,84% за А, Б , АБ и О, соодветно, наспроти распределбата на 37,75%, 26,42%, 10,03% и 25,80% за А, Б, АБ и О, од 1775 пациенти со КОВИД-19 од болницата Wuhan Jinyintan. Процентот кај крвна група А и 0 кај пациенти со КОВИД-19 бил значително поголем и помал. Слично било забележано кај 398 пациенти од уште две болници во Wuhan и Shenzhen. Мета-анализите врз основа на збирните податоци покажле дека крвната група А има значително поголем ризик за КОВИД-19 (1.20; 95% confidence interval-CI 1.02~1.43, P = 0.02) споредено со групи кои не се во А група, со оглед на тоа што крвната група 0 има значително помал ризик за заразна болест (0.67; 95% CI 0.60~0.75, P < 0.001) споредено со крвни групи кои не се 0. Покрај тоа, влијанието на возраста и полот на АБ0 дистрибуцијата на крвната група кај пациенти со КОВИД-19 од две болници во Wuhan (1.888 пациенти) било анализирано и утврдено дека возраста и полот немаат многу влијание врз пренесувањето.

ЗАКЛУЧОК: Луѓето со крвна група А имаат значително ПОГОЛЕМ ризик за заболување со КОВИД-19 во споредба со крвни групи кои не се во А група, додека крвната група О има значително ПОМАЛ ризик за инфекција споредено со крвни групи кои не се во О.

извор

Leave a Reply