ИЗБРАНИ ДОБИТНИЦИТЕ НА НАГРАДАТА „13 НОЕМВРИ“ НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 2020 ГОДИНА

48 Одборот за доделување на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје, вчера (28.10.2020 година) по спроведеното тајно гласање, и официјално

Read more